نمونه های مشابه کارتریج کانن در برند HP

تاریخ مقاله: 1398/1/9

نمونه های مشابه کارتریج کانن در برند HP

کارتریج hp 53a مشابه است با کارتریج canon 715

کارتریج hp 35a مشابه است با کارتریج Canon 712

کارتریج hp 49a مشابه است با کارتریج Canon 708

کارتریج hp 12a مشابه است با کارتریج Canon 303

کارتریج hp 85a مشابه است با کارتریج Canon 725

کارتریج hp 78a مشابه است با کارتریج Canon 728

کارتریج hp 05a مشابه است با کارتریج Canon 719

کارتریج hp 15a مشابه است با کارتریج Canon EP-25

کارتریج hp 124a مشابه است با کارتریج Canon 707

کارتریج hp 125a مشابه است با کارتریج Canon 716

 

توجه داشته باشید که لیست بالا الزاماً به معنی آن نیست که همه کارتریج های ذکر شده دقیقاً با کارتریج های مشابه hp برابر بوده و می تواند جایگزین کارتریج مورد نیاز شما باشد زیرا برخی از پرینترها به دلیل حساسیت و نوع ساختار درونی استفاده از کارتریج برندهای دیگر را تشخیص داده و از انجام عملیات چاپ خودداری می کند.

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087