پرینتر ریکو

حالت نمایش

پرینتر تک کاره RICOH 220NW جزییات محصول

پرینتر تک کاره RICOH 220NW امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Ricoh SP 220NW Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره ریکو مدل شبکه وایرلس
  سرعت چاپ : 23 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 600*1200
  توان چاپ ماهانه : 10000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : RICOH 407255
  ظرفیت تونر : حدود 1500 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 و Wireless , Ethemet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Ricoh 220NW تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر سه کاره RICOH 150SU جزییات محصول

پرینتر سه کاره RICOH 150SU امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Ricoh Aficio SP 150SU printer
  پرینتر لیزری مشکی سه کاره ریکو مدل 150 اس یو
  پرینتر اسکنر کپی
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 10000 برگ
  ورودی کاغذ : 50 برگ
  تونر کارتریج : RICOH 407971
  ظرفیت تونر : حدود 1500 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر RICOH 150SU تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر سه کاره RICOH 203S جزییات محصول

پرینتر سه کاره RICOH 203S امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Ricoh Aficio SP 203S printer
  پرینتر لیزری مشکی سه کاره ریکو مدل 203 اس
  پرینتر اسکنر کپی
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 20000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : RICOH 407255
  ظرفیت تونر : حدود 1500 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر RICOH 203S تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره RICOH 4310DN جزییات محصول

پرینتر تک کاره RICOH 4310DN امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Ricoh SP 4310DN Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره ریکو مدل 4310 دوروشبکه
  سرعت چاپ : 37 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 150000 برگ
  ورودی کاغذ : 600 برگ
  تونر کارتریج : RICOH 402809
  ظرفیت تونر : حدود 15000 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Ricoh 4310DN تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره RICOH 212W جزییات محصول

پرینتر تک کاره RICOH 212W امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Ricoh SP 212W Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره ریکو مدل 212 وایرلس
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 20000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : RICOH 407262
  ظرفیت تونر : حدود 2600 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 و Wireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Ricoh 212W تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر چهار کاره RICOH 204SF جزییات محصول

پرینتر چهار کاره RICOH 204SF امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Ricoh Aficio SP 204SF printer
  پرینتر لیزری مشکی چهار کاره ریکو مدل 204 اس اف
  پرینتر اسکنر کپی فکس
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 20000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : RICOH 407256
  ظرفیت تونر : حدود 2600 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر RICOH 204SF تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره RICOH 211 جزییات محصول

پرینتر تک کاره RICOH 211 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Ricoh SP 211 Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره ریکو مدل 211
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 20000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : RICOH 407258
  ظرفیت تونر : حدود 2600 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Ricoh 211 تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره RICOH 112 جزییات محصول

پرینتر تک کاره RICOH 112 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Ricoh SP 112 Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره ریکو مدل 112
  سرعت چاپ : 16 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 600*600
  توان چاپ ماهانه : 10000 برگ
  ورودی کاغذ : 50 برگ
  تونر کارتریج : RICOH 407165
  ظرفیت تونر : حدود 1200 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Ricoh 112 تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره RICOH 201N جزییات محصول

پرینتر تک کاره RICOH 201N امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Ricoh SP 201N Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره ریکو مدل 201 شبکه
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 20000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : RICOH 407256
  ظرفیت تونر : حدود 2600 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Ricoh 201N تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره RICOH 213W جزییات محصول

پرینتر تک کاره RICOH 213W امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Ricoh SP 213W Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره ریکو مدل 213 وایرلس
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 20000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : RICOH 407256
  ظرفیت تونر : حدود 2600 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 و Wireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Ricoh 213W تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره RICOH 4510DN جزییات محصول

پرینتر تک کاره RICOH 4510DN امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Ricoh SP 4510DN Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره ریکو مدل 4510 دوروشبکه
  سرعت چاپ : 42 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 150000 برگ
  ورودی کاغذ : 1600 برگ
  تونر کارتریج : RICOH 407319
  ظرفیت تونر : حدود 6000 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Ricoh 4510DN تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره RICOH 311DN جزییات محصول

پرینتر تک کاره RICOH 311DN امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Ricoh SP 311DN Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره ریکو مدل 311 دوروشبکه
  سرعت چاپ : 28 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 20000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : RICOH 407246
  ظرفیت تونر : حدود 3000 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Ricoh 311DN تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره RICOH 311DNW جزییات محصول

پرینتر تک کاره RICOH 311DNW امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Ricoh SP 311DNW Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره ریکو مدل 311 دوروشبکه وایرلس
  سرعت چاپ : 28 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 20000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : RICOH 407246
  ظرفیت تونر : حدود 3000 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet و Wireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Ricoh 311DNW تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

Support@hpcanonstar.com 021-88847087