پرینتر سامسونگ

حالت نمایش

پرینتر تک کاره SAMSUNG 1676 جزییات محصول

پرینتر تک کاره SAMSUNG 1676 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung 1676 Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره سامسونگ مدل 1676
  سرعت چاپ : 16 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 5000برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-104
  ظرفیت تونر : حدود 1500 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینترSamsung 1676 تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر چهار کاره SAMSUNG 3370FD جزییات محصول

پرینتر چهار کاره SAMSUNG 3370FD امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • SAMSUNG ProXpress SL-M3370FD Multifunction Laser Printer
  پرینتر لیزری مشکی چهار کاره سامسونگ مدل 3370 داپلکس
  پرینتر اسکنر کپی فکس
  سرعت چاپ : 35 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 50000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT- D-203
  ظرفیت تونر : حدود 3000 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 Ethernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Samsung M3370FD تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر سه کاره SAMSUNG K4350 جزییات محصول

پرینتر سه کاره SAMSUNG K4350 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • SAMSUNG Smart MultiXpress K4350 Multifunction Laser Printer
  پرینتر لیزری مشکی سه کاره سامسونگ مدل 4350 دورو
  پرینتر اسکنر کپی
  سرعت چاپ : 35 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 120000 برگ
  ورودی کاغذ : 2180 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-D708
  ظرفیت تونر : حدود 35000 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 Wireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Samsung K4350 تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره SAMSUNG 2825dw جزییات محصول

پرینتر تک کاره SAMSUNG 2825dw امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung 2825dw Laser Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره سامسونگ مدل ام 2825 دورو وایرلس
  سرعت چاپ : 28 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*600
  توان چاپ ماهانه : 12000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-D116
  ظرفیت تونر : حدود 3000 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet و وایرلس
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینترSamsung 2825dw تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر چهار کاره SAMSUNG 2070FW جزییات محصول

پرینتر چهار کاره SAMSUNG 2070FW امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung Xpress M2070FW Multifunction Laser Printer
  پرینتر لیزری مشکی چهار کاره سامسونگ مدل 2070 وایرلس
  پرینتر اسکنر کپی فکس
  سرعت چاپ : 20 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 12000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-D111
  ظرفیت تونر : حدود 1000 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 Wireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Samsung M2070FW تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر چهار کاره SAMSUNG 2885fw جزییات محصول

پرینتر چهار کاره SAMSUNG 2885fw امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung Multifunction Xpress M2885FW
  پرینتر لیزری مشکی چهار کاره سامسونگ مدل 2885 وایرلس
  پرینتر اسکنر کپی فکس
  سرعت چاپ : 28 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 12000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-D116
  ظرفیت تونر : حدود 3000 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 و Ethernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Samsung SL-M2885FW تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر رنگی تک کاره SAMSUNG C410W جزییات محصول

پرینتر رنگی تک کاره SAMSUNG C410W امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung Xpress C410W Color Laser printer
  پرینتر لیزری رنگی تک کاره سامسونگ مدل سی 410 وایرلس
  سرعت چاپ : 19 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 2400*600
  توان چاپ ماهانه : 20000برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج رنگی : Samsung CLT-406S قرمز آبی زرد مشکی
  ظرفیت تونر : حدود 1500 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 و Wireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Samsung C410W تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر سه کاره SAMSUNG K2200ND جزییات محصول

پرینتر سه کاره SAMSUNG K2200ND امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung SL-K2200ND Multifunction Laser Printer
  پرینتر لیزری مشکی سه کاره سامسونگ مدل 2200 دورو شبکه
  پرینتر اسکنر کپی
  سرعت چاپ : 20 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 80000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-D707
  ظرفیت تونر : حدود 10000 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Samsung SL-K2200ND تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر رنگی تک کاره SAMSUNG C430W جزییات محصول

پرینتر رنگی تک کاره SAMSUNG C430W امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung Xpress C430W Color Laser printer
  پرینتر لیزری رنگی تک کاره سامسونگ مدل سی 430 وایرلس
  سرعت چاپ : 19 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 600*600
  توان چاپ ماهانه : 20000برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج رنگی : Samsung CLT-404S قرمز آبی زرد مشکی
  ظرفیت تونر : حدود 1200 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet و Wireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Samsung C430W تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر چهار کاره SAMSUNG 4655FN جزییات محصول

پرینتر چهار کاره SAMSUNG 4655FN امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung SCX-4655FN Multifunction Laser Printer
  پرینتر لیزری مشکی چهار کاره سامسونگ مدل 4655 شبکه
  پرینتر اسکنر کپی فکس
  سرعت چاپ : 24 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 12000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-D117
  ظرفیت تونر : حدود 2500 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Samsung SCX-4655FN تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر چهار کاره SAMSUNG 4655F جزییات محصول

پرینتر چهار کاره SAMSUNG 4655F امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung SCX-4655FN Multifunction Laser Printer
  پرینتر لیزری مشکی چهار کاره سامسونگ مدل 4655 شبکه
  پرینتر اسکنر کپی فکس
  سرعت چاپ : 24 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 12000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-D117
  ظرفیت تونر : حدود 2500 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Samsung SCX-4655F تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر چهار کاره SAMSUNG 2070F جزییات محصول

پرینتر چهار کاره SAMSUNG 2070F امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung Xpress M2070F Multifunction Laser Printer
  پرینتر لیزری مشکی چهار کاره سامسونگ مدل 2070
  پرینتر اسکنر کپی فکس
  سرعت چاپ : 20 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 12000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-D111
  ظرفیت تونر : حدود 1000 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Samsung M2070F تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر چهار کاره SAMSUNG 4824FN جزییات محصول

پرینتر چهار کاره SAMSUNG 4824FN امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung SCX-4824FN Multifunction Laser Printer
  پرینتر لیزری مشکی چهار کاره سامسونگ مدل 4824 شبکه
  پرینتر اسکنر کپی فکس
  سرعت چاپ : 24 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 50000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-D209
  ظرفیت تونر : حدود 2000 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر Samsung SCX-4824FN تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره SAMSUNG 2020W جزییات محصول

پرینتر تک کاره SAMSUNG 2020W امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung Xpress M2020W Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره سامسونگ مدل ام 2020 دبلیو
  سرعت چاپ : 21 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 10000برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-D111
  ظرفیت تونر : حدود 1000 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 و وایرلس
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینترSamsung M2020W تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره SAMSUNG 2020 جزییات محصول

پرینتر تک کاره SAMSUNG 2020 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung Xpress M2020 Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره سامسونگ مدل ام 2020
  سرعت چاپ : 21 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 10000برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-D111
  ظرفیت تونر : حدود 1000 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینترSamsung M2020 تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره SAMSUNG 3310ND جزییات محصول

پرینتر تک کاره SAMSUNG 3310ND امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung ML-3310ND Laser Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره سامسونگ مدل ام ال 3310 دورو شبکه
  سرعت چاپ : 31 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 50000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-D205
  ظرفیت تونر : حدود 2000 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینترSamsung ML-3310ND تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره SAMSUNG 3310D جزییات محصول

پرینتر تک کاره SAMSUNG 3310D امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung ML-3310D Laser Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره سامسونگ مدل ام ال 3310 دورو
  سرعت چاپ : 31 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 50000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-D205
  ظرفیت تونر : حدود 2000 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینترSamsung ML-3310D تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره SAMSUNG 3320ND جزییات محصول

پرینتر تک کاره SAMSUNG 3320ND امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung ML-3320ND Laser Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره سامسونگ مدل ام ال 3320 دورو شبکه
  سرعت چاپ : 35 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 50000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-D203
  ظرفیت تونر : حدود 3000 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینترSamsung ML-3320ND تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره SAMSUNG 2825ND جزییات محصول

پرینتر تک کاره SAMSUNG 2825ND امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Samsung M2825ND Laser Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره سامسونگ مدل ام 2825 دورو شبکه
  سرعت چاپ : 28 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*600
  توان چاپ ماهانه : 12000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-D116
  ظرفیت تونر : حدود 3000 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینترSamsung M2825ND تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره SAMSUNG 3820ND جزییات محصول

پرینتر تک کاره SAMSUNG 3820ND امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • SAMSUNG SL-M3820ND ProXpress Laser Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره سامسونگ مدل اس ال 3820 دورو شبکه
  سرعت چاپ : 38 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 80000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : SAMSUNG MLT-D203
  ظرفیت تونر : حدود 3000 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینترSamsung M3820ND تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

Support@hpcanonstar.com 021-88847087