جستجو پیشرفته: برای دسترسی آسان به مشخصات محصول مورد نظر میتوانید از فیلترینگ ذیل استفاده نمایید و پس از انتخاب ، جهت خرید برای اطلاع از قیمت و موجودی با واحد مشاوره و فروش 02188847087 تماس حاصل نمایید نوع دیگر جستجو وارد کردن عدد مدل محصول مورد نظر در باکس جستجوی بالای صفحه میباشد. بعنوان مثال برای جستجوی HP Color LaserJet Pro MFP M477FDW Printer کافیست در باکس جستجوی بالا 477 را تایپ کنید

وضعیت موجودی

کارتریج اپسون

حالت نمایش

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson 33 Cmyk -چهار رنگ جزییات محصول

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson 33 Cmyk -چهار رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • کارتریج جوهری قرمز- زرد- آبی -مشکی اپسون
  سری و کیت کارتریج جوهری اپسون 33 دارای 4 رنگ کارتریج است
  کارکرد کارتریج جوهری : حدود 300 برگ
  کارتریج جوهری مکمل : EPSON 33
  امکان شارژ مجدد : به کمک کیت شارژ
  هد روی کارتریج نمیباشد
  پرینتر های سازگار : Epson XP-530
تماس بگیرید

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson 302 Cmyk -چهار رنگ جزییات محصول

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson 302 Cmyk -چهار رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • کارتریج جوهری قرمز- زرد- آبی- مشکی اپسون
  سری و کیت کارتریج جوهری اپسون 302 دارای 4 رنگ کارتریج است
  کارکرد کارتریج جوهری : حدود 250 برگ
  کارتریج جوهری مکمل : EPSON 302
  امکان شارژ مجدد : به کمک کیت شارژ
  هد روی کارتریج نمیباشد
  پرینتر های سازگار : Epson XP-6000
تماس بگیرید

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson 320 -چهار رنگ جزییات محصول

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson 320 -چهار رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • کارتریج جوهری قرمز- زرد- آبی- مشکی اپسون
  سری و کیت کارتریج جوهری اپسون 320 دارای 4 رنگ کارتریج است
  کارکرد کارتریج جوهری : حدود 100 برگ
  کارتریج جوهری مکمل : EPSON 320
  امکان شارژ مجدد : به کمک کیت شارژ
  هد روی کارتریج نمیباشد
  پرینتر های سازگار : Epson 400
تماس بگیرید

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson T324 Cmyk -هشت رنگ جزییات محصول

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson T324 Cmyk -هشت رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • T3240 -T3241-T3242-T3243-T3244-T3245-T3246-T3247
  سری و کیت کارتریج جوهری اپسون T324 دارای 8 رنگ کارتریج است
  کارکرد کارتریج جوهری : حدود 5000 برگ
  کارتریج جوهری مکمل : EPSON 324
  امکان شارژ مجدد : به کمک کیت شارژ
  هد روی کارتریج نمیباشد
  پرینترهای سازگار : Epson P400
تماس بگیرید

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson T616 Cmyk -چهار رنگ جزییات محصول

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson T616 Cmyk -چهار رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • کارتریج جوهری قرمز- زرد -آبی- مشکی اپسون
  سری و کیت کارتریج جوهری اپسون 616 دارای 4 رنگ کارتریج است
  کارکرد کارتریج جوهری : حدود 4000 برگ
  کارتریج جوهری مکمل : EPSON 616
  امکان شارژ مجدد : به کمک کیت شارژ
  هد روی کارتریج نمیباشد
  پرینترهای سازگار : epson B310N , epson B510DN
تماس بگیرید

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson T850 Cmyk -نه رنگ جزییات محصول

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson T850 Cmyk -نه رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • T8500 -T8501-T8502-T8503-T8504-T8505-T8506-T8507
  سری و کیت کارتریج جوهری اپسون T850 دارای 9 رنگ کارتریج است
  کارکرد کارتریج جوهری : حدود 5000 برگ
  کارتریج جوهری مکمل : EPSON 850
  امکان شارژ مجدد : به کمک کیت شارژ
  هد روی کارتریج نمیباشد
  پرینتر های سازگار : EPSON SC-P600 , EPSON SC_P800
تماس بگیرید

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson 312 -شش رنگ جزییات محصول

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson 312 -شش رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • سری و کیت کارتریج جوهری اپسون 312 داری 6 رنگ کارتریج است
  رنگ های موجود : صورتی- آبی کم رنگ- قرمز- آبی- زرد- مشکی
  کارکرد کارتریج جوهری : حدود 360 برگ
  کارتریج جوهری مکمل : EPSON 312
  امکان شارژ مجدد : به کمک کیت شارژ
  هد روی کارتریج نمیباشد
  پرینتر های سازگار : EPSON XP-15000 , EPSON XP-8500
تماس بگیرید

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson T802 Cmyk-چهار رنگ جزییات محصول

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson T802 Cmyk-چهار رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • کارتریج جوهری قرمز- زرد- آبی -مشکی اپسون
  سری و کیت کارتریج جوهری اپسون 802 دارای 4 رنگ کارتریج است
  کارکرد کارتریج جوهری : حدود 700 برگ
  کارتریج جوهری مکمل : EPSON 802
  امکان شارژ مجدد : به کمک کیت شارژ
  هد روی کارتریج نمیباشد
  پرینتر های سازگار : Epson WorkForce 4740 , Epson WorkForce 4734 , Epson WorkForce 4730 , Epson WorkForce 4720
تماس بگیرید

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson T29 Cmy -چهار رنگ جزییات محصول

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson T29 Cmy -چهار رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • کارتریج جوهری قرمز- زرد- آبی- مشکی اپسون
  سری و کیت کارتریج جوهری اپسون T29 دارای 4 رنگ کارتریج است
  کارکرد کارتریج جوهری : حدود 170 برگ
  کارتریج جوهری مکمل : EPSON 29
  امکان شارژ مجدد : به کمک کیت شارژ
  هد روی کارتریج نمیباشد
  پرینتر های سازگار : Epson XP-255 , Epson XP-257 , Epson XP-455 , Epson XP-452 , Epson XP-355 , Epson XP-352
تماس بگیرید

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson T702 Cmyk -چهار رنگ جزییات محصول

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson T702 Cmyk -چهار رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • کارتریج جوهری قرمز- زرد- آبی- مشکی- اپسون
  سری و کیت کارتریج جوهری اپسون 702 دارای 4 رنگ کارتریج است
  کارکرد کارتریج جوهری : حدود 300 برگ
  کارتریج جوهری مکمل : EPSON 702
  امکان شارژ مجدد : به کمک کیت شارژ
  هد روی کارتریج نمیباشد
  پرینتر های سازگار : Epson WorkForce 3720 , Epson WorkForce 3730 , Epson WorkForce 3733
تماس بگیرید

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson 202 Cmyk -چهار رنگ جزییات محصول

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson 202 Cmyk -چهار رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • کارتریج جوهری قرمز- زرد- آبی- مشکی اپسون
  سری و کیت کارتریج جوهری اپسون 202 دارای 4 رنگ کارتریج است
  کارکرد کارتریج جوهری : حدود 300 برگ
  کارتریج جوهری مکمل : EPSON 202
  امکان شارژ مجدد : به کمک کیت شارژ
  هد روی کارتریج نمیباشد
  پرینتر های سازگار : Epson XP-5100 , Epson XP-6005 , Epson XP-6100 , Epson XP-6105
تماس بگیرید

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson 410 Cmyk -چهار رنگ جزییات محصول

کارتریج جوهری اپسون مدل Epson 410 Cmyk -چهار رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • کارتریج جوهری قرمز- زرد- آبی- مشکی اپسون
  سری و کیت کارتریج جوهری اپسون 410 دارای 4 رنگ کارتریج است
  کارکرد کارتریج جوهری : حدود 300 برگ
  کارتریج جوهری مکمل : EPSON 410
  امکان شارژ مجدد : به کمک کیت شارژ
  هد روی کارتریج نمیباشد
  پرینتر های سازگار : Epson XP-7100
تماس بگیرید

کارتریج قابل شارژ جوهری اپسون مدل Epson R1900 -هشت رنگ جزییات محصول

کارتریج قابل شارژ جوهری اپسون مدل Epson R1900 -هشت رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • نارنجی - فیروزه ای - بی رنگ - قرمز - مشکی مات - مشکی براق - قرمز - زرد
  کارکرد کارتریج قابل شارژ : بسته به حجم جوهر تزریقی
  امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر
  چیپ روی کارتریج قابل شارژ میباشد
  پرینترهای سازگار : EPSON R1900
تماس بگیرید

کارتریج قابل شارژ جوهری اپسون مدل Xp100-xp200 -چهار رنگ جزییات محصول

کارتریج قابل شارژ جوهری اپسون مدل Xp100-xp200 -چهار رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • کارتریج قابل شارژ جوهری قرمز -زرد- آبی- مشکی- اپسون
  کارکرد کارتریج قابل شارژ : بسته به حجم جوهر تزریقی
  امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر
  چیپ روی کارتریج قابل شارژ میباشد
  پرینترهای سازگار : epson XP-100XP-200 XP-300 XP-400 XP-310 XP-410
تماس بگیرید

کارتریج قابل شارژ جوهری اپسون مدل Epson Wf-3620 -چهار رنگ جزییات محصول

کارتریج قابل شارژ جوهری اپسون مدل Epson Wf-3620 -چهار رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • کارتریج قابل شارژ جوهری قرمز- زرد- آبی- مشکی اپسون
  کارکرد کارتریج قابل شارژ : بسته به حجم جوهر تزریقی
  امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر
  چیپ روی کارتریج قابل شارژ میباشد
  پرینترهای سازگار : Epson wf-3620 , Epson wf-3640 , Epson wf-7110 , Epson wf-7610 , Epson wf-7620
تماس بگیرید

کارتریج قابل شارژ جوهری اپسون مدل Epson 159-هشت رنگ جزییات محصول

کارتریج قابل شارژ جوهری اپسون مدل Epson 159-هشت رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • نارنجی - فیروزه ای - بی رنگ - قرمز - مشکی مات - مشکی براق - قرمز - زرد
  کارکرد کارتریج قابل شارژ : بسته به حجم جوهر تزریقی
  امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر
  چیپ روی کارتریج قابل شارژ میباشد
  پرینترهای سازگار : EPSON R2000
تماس بگیرید

کارتریج قابل شارژ جوهری اپسون مدل Epson 055 -چهار رنگ جزییات محصول

کارتریج قابل شارژ جوهری اپسون مدل Epson 055 -چهار رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • کارتریج قابل شارژ جوهری قرمز- زرد -آبی- مشکی اپسون مدل 055
  کارکرد کارتریج قابل شارژ : بسته به حجم جوهر تزریقی
  امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر
  چیپ روی کارتریج قابل شارژ میباشد
  پرینترهای سازگار : epson R240, R245, RX420, RX425 and RX520
تماس بگیرید

کارتریج قابل شارژ جوهری اپسون مدل Epson 063 -چهار رنگ جزییات محصول

کارتریج قابل شارژ جوهری اپسون مدل Epson 063 -چهار رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • کارتریج قابل شارژ جوهری قرمز- زرد- آبی- مشکی اپسون مدل 063
  کارکرد کارتریج قابل شارژ : بسته به حجم جوهر تزریقی
  امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر
  چیپ روی کارتریج قابل شارژ میباشد
  پرینترهای سازگار : epson Stylus C67 - CX5700F - CX4700 - CX4100 - CX3700 - C87
تماس بگیرید

کارتریج قابل شارژ جوهری اپسون مدل Epson 271-چهار رنگ جزییات محصول

کارتریج قابل شارژ جوهری اپسون مدل Epson 271-چهار رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • کارتریج قابل شارژ جوهری قرمز- زرد- آبی- مشکی اپسون مدل 271
  کارکرد کارتریج قابل شارژ : بسته به حجم جوهر تزریقی
  امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر
  چیپ روی کارتریج قابل شارژ میباشد
  پرینترهای سازگار : Epson WorkForce WF-3620, WF-3640, WF-7110, WF-7610, WF-7620
تماس بگیرید

کارتریج قابل شارژ جوهری اپسون مدل Epson 080 -شش رنگ جزییات محصول

کارتریج قابل شارژ جوهری اپسون مدل Epson 080 -شش رنگ امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • کارکرد کارتریج قابل شارژ : بسته به حجم جوهر تزریقی
  رنگ های موجود : صورتی- آبی کم رنگ- قرمز- آبی- زرد- مشکی
  امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر
  چیپ روی کارتریج قابل شارژ میباشد
  پرینترهای سازگار : EPSON P50, PX650, PX660, PX700W, PX710W, PX720WD, PX730WD, PX800FW, PX810FW, PX820FWD, PX830FWD, R265, R285, R360, RX560, RX585, RX685
تماس بگیرید

Support@hpcanonstar.com 021-88847087