نحوه ریست کردن حافظه پرینتر و چاپگر

تاریخ مقاله: 1397/8/8

نحوه ریست کردن حافظه پرینتر و چاپگر


    کارتریج جدید خود را بردارید و کارتریج قدیمی ‎را به جای آن بگذارید. پرینتر/چندکاره خود را به اندازه 10 دقیقه رها کنید.
    دوباره کارتریج قدیمی ‎را خارج نموده و کارتریج جدید را قرار دهید. این دو گام به تنهایی مسئله را حل می ‎کنند، بنابراین بررسی کنید که حال پرینتر کارتریج ‎های جدید خود را به رسمیت می ‎شناسد یا خیر. اگر هنوز مشکل دارید به گام بعدی بروید.
    کارتریج جدید را خارج نمایید. اطمینان حاصل کنید که آن را در یک محل تمیز و ایمن قرار می‎دهید و کارتریج آسیب نخواهد دید.
    با استفاده از دکمه پاور، پرینتر را خاموش کنید.
    سپس دوشاخه پرینتر را از برق بکشید. حتما هر دو مرحله 4 و 5 را به طور جداگانه انجام دهید، زیرا بعضی از پرینترها اگر فقط با دکمه پاور موجود در پانل کنترل پرینتر خاموش شوند، ممکن است در حالت خواب باقی بمانند. پرینتر/چندکاره خود را برای 10 دقیقه یا بیشتر به همین حالت رها کنید.
    دوشاخه پرینتر را مجددا به برق وصل کنید (اما هنوز دکمه ی پاور را فشار ندهید).
    کارتریج جدید را وارد کنید.
    دکمه پاور پرینتر/چندکاره را فشار دهید.

 

Support@hpcanonstar.com 021-88847087