نحوه ریست کردن حافظه پرینتر و چاپگر

تاریخ مقاله: 1397/8/8

نحوه ریست کردن حافظه پرینتر و چاپگر


کارتریج جدید خود را بردارید و کارتریج قدیمی •را به جای آن بگذارید. پرینتر/چندکاره خود را به اندازه 10 دقیقه رها کنید.
دوباره کارتریج قدیمی •را خارج نموده و کارتریج جدید را قرار دهید. این دو گام به تنهایی مسئله را حل می •کنند، بنابراین بررسی کنید که حال پرینتر کارتریج •های جدید خود را به رسمیت می •شناسد یا خیر. اگر هنوز مشکل دارید به گام بعدی بروید.
کارتریج جدید را خارج نمایید. اطمینان حاصل کنید که آن را در یک محل تمیز و ایمن قرار می•دهید و کارتریج آسیب نخواهد دید.
با استفاده از دکمه پاور، پرینتر را خاموش کنید.
سپس دوشاخه پرینتر را از برق بکشید. حتما هر دو مرحله 4 و 5 را به طور جداگانه انجام دهید، زیرا بعضی از پرینترها اگر فقط با دکمه پاور موجود در پانل کنترل پرینتر خاموش شوند، ممکن است در حالت خواب باقی بمانند. پرینتر/چندکاره خود را برای 10 دقیقه یا بیشتر به همین حالت رها کنید.
دوشاخه پرینتر را مجددا به برق وصل کنید (اما هنوز دکمه ی پاور را فشار ندهید).
کارتریج جدید را وارد کنید.
دکمه پاور پرینتر/چندکاره را فشار دهید.

#BBD0E0 »

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087