رفع ایراد مربوط به جوهر در  پرینتر Epson T50,P50

تاریخ مقاله: 1396/11/23

رفع ایراد مربوط به جوهر در پرینتر Epson T50,P50

چک کردن جوهر کارتریج جوهری پرینتر اپسون Epson T50,P50

چک کردن کارتریج جوهری پرینتر اپسون Epson T50,P50  بدین صورت است: هنگامی که چراغ قطره شکل روی دستگاه شروع به چشمک زدن کند، در واقع کارتریج شما رو به اتمام بوده و شما می توانید تا موقعی که جوهر کارتریج به اتمام برسد. بعد از اتمام جوهر کارتریج چراغ از حالت چشمک زن خارج شده و ثابت روشن می ماند در این هنگام یا باید کارتریج تعویض شود و یا باید دوباره شارژ شود.

چک کردن جوهر کارتریج اپسون

پیشنهاد می شود بجای خرید کارتریج های اورجینال که از لحاظ قیمت هزینه بر هستند، از کارتریج های قابل شارژ استفاده شود.

نکته: باید توجه داشت اگر جوهر یکی از کارتریج ها به اتمام برسد و بقیه کارتریج ها جوهر داشته باشند، نمی توان پرینت انجام داد. پس باید تمام کارتریج ها جوهر داشته باشند.

یک پنجره در ویندوز باز شده و به شما هشدار می دهد که جوهر کارتریج رو به اتمام است و پیشنهاد خرید اینترنتی از سایت اپسون خواهد داد. برای نادیده گرفتن این پنجره و باز نشدن در دفعات بعد، گزینه Do not display this message again را بزنید.

اگر جوهر و کارتریج شما بیشتر از شش ماه است که عمر می کنند، مطمئناً کیفیت پرینت افت می کند. اگر نیاز هست، عمل تمیز کردن هد پرینتر را انجام دهید. اگر پاک کردن هد جواب نداد، کارتریج باید تعویض شود.

چک کردن جوهر کارتریج اپسون

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087