تعویض و نصب کارتریج HP 85A و HP 83A در پرینترهای سازگار

تاریخ مقاله: 1396/9/11

تعویض و نصب کارتریج HP 85A و HP 83A در پرینترهای سازگار

هنگامی که یک تونر کارتریج به پایان عمر مفید خود رسیده و خالی می شود پرینتر شما را وادار به تعویض تونر کارتریج کرده ، شما در این حالت می توانید تعداد محدودی برگ با همان کیفیت قبلی چاپ کنید

    بالا بردن درب کامل اسکنر.

    1: درب روی دستگاه را بلند کنید

    باز کردن درب پوشش بالا

    2: درب بالایی روی کارتریج را باز کنید

    بیرون آوردن کارتریج.

    3: تونر کارتریج را از داخل دستگاه خارج نمایید

    خارج کردن کارتریج جدید از داخل کیسه و قرار دادن تونر کارتریج قبلی در داخل کیسه جهت بازیافت.

    4: خارج کردن کارتریج از داخل پک

    بررسی نوار پلمپ نارنجی رنگ کارتریج.

    5: از پلمپ کارتریج مطمئن شده با چک کردن نوار نارنجی

    1 - گیره نارنجی
    2 - پلمپ نارنجی رنگ روی چیپست کارتریج

    کشیدن گیره نارنجی رنگ به بیرون ، نوار پلمپ را به طور کامل از داخل تونر کارتریج به بیرون بکشید.

    6: جدا کردن گیره نارنجی روی چیپست

    کارتریج را به صورت افقی گرفته و به آرامی تکان دهید
    درام کارتریج که به رنگ سبز می باشد را لمس کنید

    7: کارتریج را به آرامی تکان دهید

    زبانه نارنجی رنگ را با انگشت گرفته و به سمت بیرون بکشید.

    8: خارج کردن زبانه

    کارتریج را به صورت افقی و تراز نگه داشته و داخل دستگاه قرار دهید.

    9: جا زدن تونر کارتریج

    بستن درب رویی.

    10: درب روی کارتریج را ببندید

    پایین آوردن درب اسکنر.

    11: درب اسکنر را به آرامی به سمت پایین هدایت کرده تا کامل بسته شود

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087