اگر به پرینتر جوهری شما مخزن نصب شده به این نکات دقت کنید

تاریخ مقاله: 1396/5/22

اگر به پرینتر جوهری شما مخزن نصب شده به این نکات دقت کنید

1.مخزن جوهر را کنار پرینترجوهرافشان و هم سطح آن قرار دهید

2. همیشه درب کوچکتر روی مخزن جوهر باز باشد

3.همیشه تا نصف مخزن جوهر پر باشد و ان را لبالب جوهر نکنید

4.تنها از جوهرهای مخصوص دستگاه استفاده کنید

5. پیشنهاد ما استفاده از جوهرهای استاندارد است

6.پرینتر را هنگام حمل و نقل به صورت افقی جابه جا کنید

7.با توجه به حمایت مصرف کنندگان این مجموعه هزینه شما را تا 90% کاهش می دهد ولی گارانتی پرینتر شما باطل می گردد

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087