پرینتر اچ پی

حالت نمایش

پرینتر چهار کاره HP M226dw جزییات محصول

پرینتر چهار کاره HP M226dw امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP LaserJet Pro MFP M226dw Printer
  پرینتر لیزری مشکی چهار کاره اچ پی مدل ام 226 دورو وایرلس
  پرینتر اسکنر کپی فکس
  سرعت چاپ : 25 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 30.000 برگ
  ورودی کاغذ : 290 برگ
  تونر کارتریج : HP CF283A
  ظرفیت تونر : حدود 1500 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet و Wireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP M226dw تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر سه کاره HP M126A جزییات محصول

پرینتر سه کاره HP M126A امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP LaserJet Pro MFP M126A Printer
  پرینتر لیزری مشکی سه کاره اچ پی مدل ام 126 ساده
  پرینتر اسکنر کپی
  سرعت چاپ : 20 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 600*600
  توان چاپ ماهانه : 8000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : HP CC388A
  ظرفیت تونر : حدود 1500 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP M126A تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره HP M202DW جزییات محصول

پرینتر تک کاره HP M202DW امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP LaserJet M202DW Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره اچ پی مدل ام 202 دورو وایرلس
  سرعت چاپ : 25 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 30000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : HP CC288A
  ظرفیت تونر : حدود 1500 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet و Wireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP M202DW تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره HP M202N جزییات محصول

پرینتر تک کاره HP M202N امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP LaserJet M202N Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره اچ پی مدل ام 202 شبکه
  سرعت چاپ : 25 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 30000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : HP CC288A
  ظرفیت تونر : حدود 1500 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP M202N تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره HP M202D جزییات محصول

پرینتر تک کاره HP M202D امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP LaserJet M202D Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره اچ پی مدل ام 202 دورو
  سرعت چاپ : 25 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 30000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : HP CC288A
  ظرفیت تونر : حدود 1500 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP M202D تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر سه کاره HP M134A جزییات محصول

پرینتر سه کاره HP M134A امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP LaserJet Ultra MFP M134a Printer
  پرینتر لیزری مشکی سه کاره اچ پی مدل ام 134 ساده
  پرینتر اسکنر کپی
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 600*600
  توان چاپ ماهانه : 20000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : HP CF233A
  ظرفیت تونر : حدود 2300 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP M134a تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر چهار کاره HP M134FN جزییات محصول

پرینتر چهار کاره HP M134FN امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP LaserJet Ultra MFP M134fn Printer
  پرینتر لیزری مشکی چهار کاره اچ پی مدل ام 134 شبکه
  پرینتر اسکنر کپی فکس
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 600*600
  توان چاپ ماهانه : 20000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : HP CF233A
  ظرفیت تونر : حدود 2300 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP M134FN تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر سه کاره HP M230sdn جزییات محصول

پرینتر سه کاره HP M230sdn امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP LaserJet Ultra MFP M230sdn Printer
  پرینتر لیزری مشکی سه کاره اچ پی مدل ام 230 دورو شبکه
  پرینتر اسکنر کپی
  سرعت چاپ : 28 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 40000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  تونر کارتریج : HP CF231A
  ظرفیت تونر : حدود 5000 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 و Ethernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP M230sdn تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر سه کاره HP M132snw جزییات محصول

پرینتر سه کاره HP M132snw امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP LaserJet Pro MFP M132snw Printer
  پرینتر لیزری مشکی سه کاره اچ پی مدل ام 132 شبکه وایرلس
  پرینتر اسکنر کپی
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 600*600
  توان چاپ ماهانه : 10000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : HP CF218A
  ظرفیت تونر : حدود 1400 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 و Ethernet و Wireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP M132snw تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر سه کاره HP M132nw جزییات محصول

پرینتر سه کاره HP M132nw امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP LaserJet Pro MFP M132nw Printer
  پرینتر لیزری مشکی سه کاره اچ پی مدل ام 132 شبکه وایرلس
  پرینتر اسکنر کپی
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 600*600
  توان چاپ ماهانه : 10000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : HP CF218A
  ظرفیت تونر : حدود 1400 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 و Ethernet و Wireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP M132nw تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر سه کاره HP M132A جزییات محصول

پرینتر سه کاره HP M132A امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP LaserJet Pro MFP M132A Printer
  پرینتر لیزری مشکی سه کاره اچ پی مدل ام 132 ساده
  پرینتر اسکنر کپی
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 600*600
  توان چاپ ماهانه : 10000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : HP CF218A
  ظرفیت تونر : حدود 1400 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP M132A تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر چهار کاره HP M132FN جزییات محصول

پرینتر چهار کاره HP M132FN امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP LaserJet MFP M132fn Printer
  پرینتر لیزری مشکی چهار کاره اچ پی مدل ام 132 شبکه
  پرینتر اسکنر کپی فکس
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 600*600
  توان چاپ ماهانه : 10000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : HP CF218A
  ظرفیت تونر : حدود 1400 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP M132FN تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر چهار کاره HP M132FW جزییات محصول

پرینتر چهار کاره HP M132FW امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP LaserJet MFP M132FW Printer
  پرینتر لیزری مشکی چهار کاره اچ پی مدل ام 132 وایرلس
  پرینتر اسکنر کپی فکس
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 600*600
  توان چاپ ماهانه : 10000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : HP CF218A
  ظرفیت تونر : حدود 1400 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet و Wireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP M132FW تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره HP M104W جزییات محصول

پرینتر تک کاره HP M104W امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP LaserJet Pro M104W Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره اچ پی مدل ام 104 وایرلس
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 600*600
  توان چاپ ماهانه : 10000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : HP CF218A
  ظرفیت تونر : حدود 1400 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet و Wireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP M104W تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره HP M106W جزییات محصول

پرینتر تک کاره HP M106W امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP LaserJet Ultra M106w Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره اچ پی مدل ام 106 وایرلس
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 600*600
  توان چاپ ماهانه : 20000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : HP CF233A
  ظرفیت تونر : حدود 2300 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet و Wireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP M106W تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر تک کاره HP M104a جزییات محصول

پرینتر تک کاره HP M104a امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP LaserJet Pro M104a Printer
  پرینتر لیزری مشکی تک کاره اچ پی مدل ام 104 ساده
  سرعت چاپ : 22 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 600*600
  توان چاپ ماهانه : 10000 برگ
  ورودی کاغذ : 150 برگ
  تونر کارتریج : HP CF218A
  ظرفیت تونر : حدود 1400 برگ
  امکان شبکه : ندارد
  امکان وایرلس : ندارد
  امکان داپلکس : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP M104a تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر رنگی تک کاره HP 352DW جزییات محصول

پرینتر رنگی تک کاره HP 352DW امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP PageWide Pro 352dw Printer
  پرینتر تک کاره پیج واید رنگی اچ پی مدل 352 دورو وایرلس
  سرعت چاپ : 30 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 40000 برگ
  ورودی کاغذ : 500 برگ
  تونر کارتریج رنگی : HP 913A قرمز آبی زرد مشکی
  ظرفیت تونر : حدود 3500 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet وWireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP 352DW تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر سه کاره HP 4520 جزییات محصول

پرینتر سه کاره HP 4520 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP ENVY 4520 All-in-one Printer
  پرینتر جوهری رنگی سه کاره اچ پی مدل 4520
  سرعت چاپ : 16 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*4800
  توان چاپ ماهانه : 1000 برگ
  ورودی کاغذ : 100 برگ
  کارتریج جوهرافشان : HP 63BK , HP 63CMY
  ظرفیت کارتریج: حدود 190 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : دارد
  مخزن جوهر فابریک : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet وWireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP 4520 تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر چند کاره HP 6978 جزییات محصول

پرینتر چند کاره HP 6978 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP officejet pro 6978 All-in-One Printer
  پرینتر جوهری رنگی چهار کاره اچ پی مدل 6978
  سرعت چاپ : 20 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*4800
  توان چاپ ماهانه : 20000 برگ
  ورودی کاغذ : 260 برگ
  کارتریج جوهرافشان : HP 902CMYK
  ظرفیت کارتریج: حدود 300 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : دارد
  مخزن جوهر فابریک : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 و wireless ,Ethernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP 6978 تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر چند کاره HP 7720 جزییات محصول

پرینتر چند کاره HP 7720 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP officejet pro 7720 All-in-One Printer
  پرینتر جوهری رنگی چهار کاره اچ پی مدل 7720
  سرعت چاپ : 18 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*4800
  توان چاپ ماهانه : 30000 برگ
  ورودی کاغذ : 250 برگ
  کارتریج جوهرافشان : HP 952BK , HP 953CMY
  ظرفیت کارتریج: حدود 700 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : دارد
  مخزن جوهر فابریک : ندارد
  نوع اتصال : USB 2.0 و wireless ,Ethernet
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP 7720 تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

پرینتر رنگی چهار کاره HP 777Z جزییات محصول

پرینتر رنگی چهار کاره HP 777Z امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP PageWide Pro 777z Multifunction Printer A3
  پرینتر چندکاره پیج واید رنگی اچ پی مدل 777
  پرینتر اسکنر کپی فکس
  سرعت چاپ : 45 برگ در دقیقه
  کیفیت چاپ : 1200*1200
  توان چاپ ماهانه : 100000 برگ
  ورودی کاغذ : 650 برگ
  تونر کارتریج رنگی : HP 990A قرمز آبی زرد مشکی
  ظرفیت تونر : حدود 8000 برگ
  امکان شبکه : دارد
  امکان وایرلس : دارد
  امکان داپلکس : دارد
  نوع اتصال : USB 2.0 وEthernet وWireless
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرینتر HP 777Z تماس بگیرید
  ستاره چاپگر جهان نما 88847087 021
تماس بگیرید

Support@hpcanonstar.com 021-88847087