انجام Reset Maintenance در چاپگرهای  جوهری اپسون

شرکت اپسون در جهت افزایش طول عمر پرینترها مطابق استانداردهای خود بعد از مقدار مشخصی کارکرد ، گزینه ای را در...

آموزش انجام نازل چک و بررسی آن

 

در پرینتر های اپسون بررسی نازل ( Nozzle Check ) جهت تست هد دستگاه می باشد . در حقیقت با این تست کاربر متوجه عملکرد...