از خشک شدن کارتریج جوهری جلوگیری کنید

امکان سالم و قابل استفاده نگه داشتن کارتریج بعد از برداشتن آن از روی چاپگر وجود دارد. برای مراقبت از کارتریج...