از خشک شدن کارتریج جوهری جلوگیری کنید

امکان سالم و قابل استفاده نگه داشتن کارتریج بعد از برداشتن آن از روی چاپگر وجود دارد. برای مراقبت از کارتریج...

تعویض کارتریج جوهری 6 رنگ در پرینتر اپسون T50-P50

نحوه تعویض کارتریج جوهری پرینتر اپسون Epson T50,P50

برای تعویض کارتریج پرینتر اپسون Epson T50,P50 کارتریج قابل شارژ...

چرا بعد از نصب کارتریج جوهری جدید پرینت امکان پذیر نیست

در برخی نمونه از کارتریج جوهری که هد پرینتر به صورت مستقیم بر روی بدنه کارتریج متصل شده است وزن این مشکل...