نقدوبررسی پرینتر 3کاره رنگی مخزن دار اپسون L605

 

چاپگر سه کاره اپسون مدل ال605 یکی دیگر از چندکاره های اپسون می باشد که امکان پرینت ، اسکن و کپی را فراهم...

نقدوبررسی پرینتر 3کاره رنگی مخزن دار اپسون L486

 

چاپگر سه کاره اپسون مدل ال486 یکی دیگر از چندکاره های اپسون می باشد که امکان پرینت ، اسکن و کپی را فراهم...