چراغ‌های چشمک زن پرینترهای لیزری اچ پی

تاریخ مقاله: 1397/4/24

چراغ‌های چشمک زن پرینترهای لیزری اچ پی

چراغ‌های روی کنترل پنل دستگاه، وضعیت پرینتر لیزری را نشان می‌دهند. این چراغ‌ها می‌توانند بر اساس وضعیت پرینتر روشن، خاموش و یا در حال چشمک زدن باشند. همچنین می‌توانند برای نشان دادن وضعیت پرینتر یا شرایط خطای احتمالی، با الگوهای متفاوتی چشمک بزنند. حال در این مقاله قصد داریم مفهوم هرکدام از این چراغ‌ها را در پرینترهای اچ پی با مدل‌های LaserJet Pro M12a, M12w, P1102, P1102s, P1102w, P1106, P1108  P1109Wو  P1109 است بررسی کنیم. با فالنیک همراه باشید:

شکل اول: پرینترهای HP LaserJet Pro M12a, P1102, P1102s, P1106, P1108, and P1109


1: چراغ هشدار (Attention Light)

2: چراغ آماده به کار (Ready light)

شکل دوم: پرینترهای HP LaserJet Pro M12w, P1102w, and P1109w printers

 


    دکمه Wireless
    چراغ Wireless
    چراغ Attention
    چراغ Ready
    دکمه Cancel

1- چراغ Wireless چشمک می‌زند

چراغ Wireless زمانی که یک اتصال در حال برقراری است یا زمانی که پرینتر نمی‌تواند سیگنال Wireless را دریافت کند و یا به شبکه متصل شود، شروع به چشمک زدن می‌کند.
گام اول: صبر کنید تا اتصال پرینتر برقرار شود.

چراغ Wireless هنگامیکه پرینتر لیزری در حال تلاش برای اتصال به روتر Wireless یا نقطه دسترسی است چشمک می‌زند. برای چند دقیقه صبر کنید سپس چراغ را دوباره بررسی کنید.

    اگر چراغ Wireless روشن و ثابت باشد، پرینتر متصل و مشکل حل شده است.
    اگر چراغ Wireless همچنان در حال چشمک زدن است، گام بعدی را دنبال کنید.


گام دوم: مشکلات شبکه Wireless را بررسی کنید.

عوامل زیر می‌توانند سبب شوند که پرینتر اتصال Wireless را از دست بدهد.

    اتصال شبکه دیگر فعال نیست یا قدرت سیگنال پایین است.
    پرینتر به حالت Sleep یا Standby می‌رود.
    فاصله پرینتر یا از روتر خیلی دور است یا خیلی به آن نزدیک. توصیه شده است که فاصله بین پرینتر و روتر از 1 متر تا 1.5 متر باشد.
    یک firewall از دسترسی پرینتر به کامپیوتر و شبکه ی Wireless جلوگیری می‌کند.
    یک دستگاه در نزدیکی که سیگنال‌های رادیویی منتشر می‌کند (مانند ماکروویو یا تلفن بی سیم) ممکن است که با اتصال Wireless مداخله کند.
    یک وی پی ان (VPN) از دسترسی پرینتر به کامپیتر و شبکه Wireless جلوگیری می‌کند.

پس از اصلاح همه موارد ذکر شده، چراغ Wireless را بررسی کنید.

    اگر چراغ Wireless روشن و ثابت است، پرینتر متصل شده و مشکل حل شده است.

2- چراغ هشدار (Attention Light) چشمک می‌زند

چراغ هشدار هنگامیکه پرینتر در حالت خطا باشد چشمک می‌زند: کارتریج خالی است یا پوشش بالا به درستی بسته نشده است و یا کاغذ به درستی بارگذاری نشده یا کاغذ در آن گیر کرده است.

شکل سوم: مثالی از چشمک زدن چراغ هشدار

 

1- پنل کنترل (Control Panel) پرینترهای HP LaserJet Pro M12a, P1102, P1102s, P1106 P1108 و P1109

2- پنل کنترل (Control Panel) پرینترهای HP LaserJet Pro M12w, P1102w و P1109w
2.1: چراغ هشدار (Attention Light) و تونر کارتریج ممکن است خالی باشد.

این شرایط هنگامی اتفاق میفتد که کارتریج تونر خالی است یا به درستی نصب شده است. برای برطرف کردن این مشکل، تونر کارتریج را دوباره نصب کنید.
گام اول: محدوده تونر کارتریج را بازرسی کنید.

درب بالایی را باز کنید سپس تونر کارتریج را بررسی کنید.

شکل چهارم: باز کردن درب بالایی

 

    اگر تونر کارتریج گم شده است، تونر کارتریج گم شده را نصب کنید.
    اگر تونر کارتریج در پرینتر است، ممکن است که به درستی نصب نشده باشد. تونر کارتریج را خارج کرده و دوباره نصب کنید.

گام دوم: پرینتر را سرویس کنید

2.2: چراغ هشدارچشمک میزند، و درب بالایی ممکن است باز باشد.

این شرایط هنگامی اتفاق میفتد که درب بالایی یا باز است یا به درستی بسته نشده است. برای حل این مسئله از بسته شدن درب اطمینان حاصل کنید.

2.3: چراغ هشدار (Attention Light) چشمک می‌زند و کاغذ ممکن است نباشد یا به درستی قرار نگرفته باشد.

این شرایط هنگامی اتفاق میفتد که محفظه اولویت پرینت (سینی ورودی بالایی) یا سینی ورودی، خالی است. برای حل این مسئله، کاغذ سفید را به درستی در سینی قرار دهید.

2.3.1: کاغذ را در ورودی سینی the priority input tray قرار دهید (Load). پرینترهای HP LaserJet Pro P1102w و P1109w

کاغذ سفید را به سمتی که میخواهید روی آن پرینت گرفته شود، در محفظه اولویت پرینت (سینی ورودی بالایی)  قرار دهید.

2.3.2: کاغذ را در سینی ورودی قرار دهید.

کاغذ چاپ ساده را به سمت سینی ورودی قرار دهید. برای اطلاعات بیشتر درباره قرار دادن کاغذ به این لینک بروید.

2.4: چراغ هشدار چشمک می‌زند، کاغذ ممکن است مسدود شده باشد.

این شرایط هنگامی اتفاق میفتد که کاغذ در داخل پرینتر مسدود شده است. برای حل این مشکل، پرینتر هرکاغذی که مسدود شده باشد را پیدا کرده و تمیز کنید یا اگر پرینتر کاغذ مسدود شده‌ای ندارد آن را Reset کنید

4- چراغ‌های هشدار و آماده به کار روشن هستند.

این شرایط هنگامی اتفاق میفتد که پرینتر دچار خطای بحرانی است.

4- چراغ‌های هشدار و آماده به کار روشن هستند.

این شرایط هنگامی اتفاق میفتد که پرینتر دچار خطای بحرانی است.

پرینت بگیرید.اگر مشکل همچنان ادامه داشت، گام بعدی را دنبال کنید.
گام سوم: پرینتر را سرویس کنید.

5- همه چراغ‌ها خاموش هستند، و پرینتر کار نمی‌کند.

این شرایط هنگامی اتفاق میفتد که پرینتر خاموش است یا مشکلی با منبع برق وجود دارد.

شکل هفتم: همه چراغ‌ها خاموش هستند، پرینتر کار نمی‌کند.

1- پنل کنترل (Control Panel) پرینترهای HP LaserJet Pro M12a, P1102, P1102s, P1106, P1108 و P1109

2- پنل کنترل (Control Panel) پرینترهای HP LaserJet Pro M12w, P1102w و P1109w
 گام اول: پرینتر را روشن کنید.

برای روشن کردن پرینتر دکمه Power را فشار دهید.

شکل هشتم: فشار دادن دکمه Power

اگر پرینتر روشن نمی‌شود، گام بعدی را دنبال کنید


گام دوم: مطمئن شوید که پرینتر به پریز وصل شده باشد.

مطمئن شوید که سیم برق به پشت پرینتر وصل شده و به پریز برق متصل شده است.

شکل نهم: وصل کردن سیم برق

گام سوم: پرینتر را مستقیما به پریز وصل کنید.

اگر از هرگونه محافظ، سیم رابط و چندراهی برق استفاده می‌کنید، پرینتر را مستقیما به پریز وصل کنید تا مطمئن شوید که منبع قدرت درست کار می‌کند.

    سیم برق را از هرگونه محافظ، سیم رابط و چندراهی برق جدا کنید.
    سیم برق را مستقیما به پریز وصل کنید.
    پرینتر را روشن کنید.

اگر پرینتر روشن نشد، گام بعدی را دنبال کنید.
گام چهارم: مطمئن شوید که پریز برق کار می‌کند.

از تامین قدرت توسط پریز برقی که پرینتر به آن متصل شده است اطمینان حاصل کنید.

1- سیم برق را از پریز جدا کنید.

2- وسیله دیگری را به پریز وصل کنید تا از کارکردن آن مطمئن شوید.

    اگر پریز برق کار نمی‌کند، پرینتر لیزری را به پریز دیگری وصل کنید.
    اگر پریز برق کار می‌کند، اما پرینتر همچنان روشن نمی‌شود، گام بعدی را دنبال کنید.

گام پنجم: قدرت را توسط سیم برقی که با پرینتر دیگری سازگار است تست کنید.

اگر شما سیم برق دیگری که با پرینتر شما سازگار است را به همراه دارید، از کابل متناوب استفاده کنید تا گام‌های ذکر شده را برای تست قدرت تکرار کنید.

    اگر پرینتر با کابل متناوب روشن نمیشود، گام بعدی را برای سرویس کردن پرینتر دنبال کنید.
    اگر پرینتر توسط کابل متناوب روشن شد و سیم برق اصلی دچار مشکل شد، با کارشناسان فالنیک در ارتباط باشید.

گام ششم: پرینتر لیزری را سرویس کنید

 

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087