ویژگی های شارژکارتریج در ستاره چاپگر جهان نما

تاریخ مقاله: 1396/2/14

ویژگی های شارژکارتریج در ستاره چاپگر جهان نما

قیمت مناسب و ارزان

تقریبا یک هفتم قیمت کارتریج اصل
شارژ کارتریج در محل شما
سرویس و شارژ کارتریج توسط کارشناس‌های باتجربه و حرفه‌ای
تخلیه‌ی کامل تونر باقیمانده داخل کارتریج با دستگاه مخصوص
بررسی سلامت قطعات داخل کارتریج

همه قطعات داخل کارتریج بررسی می‌شوند و در صورت نیاز به تعویض، به شما اعلام خواهد شد.
استفاده از بهترین تونرها و رعایت استانداردها

کارتریج شما با بهترین تونرها و با رعایت استانداردهای لازم فنی و زیست محیطی شارژ می‌شوند.
تحویل کارتریج در محل درخواستی شما
کارتریج جایگزین در مدت شارژ و تعمیر

در صورتی که کارتریج مدت بیشتری برای تعمیر نیاز داشته باشد، کارتریج جایگزینی به شما می‌دهیم تا در کارتان وقفه نیفتد.
شارژ 30 دقیقه‌ای کارتریج با خدمات VIP

اگر نیاز به شارژ و تحویل فوری کارتریجتان داشته باشید.

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087