لیست دستگاههای فتوکپی دست دوم و استوک

تاریخ مقاله: 1396/6/13

لیست دستگاههای فتوکپی دست دوم و استوک

برای اطلاع از قیمت و موجودی روز هر یک از مدلهای دستگاه کپی و یا مواد مصرفی انها لطفا با واحد مشاوره و فروش ستاره چاپگر جهان نما 02188847087 تماس حاصل نمایید

**تمام قیمتها به تومان میباشد
**تمام دستگاههای کپی جنرال سرویس شده و با برگ تست تحویل داده میشود
**این لیست قیمت و موجودی مربوط به تابستان 1396 میباشد

اگر مدلهای زیر برای شما مناسب نیست از لینک CopyMachine.com مدل دستگاه کپی مودر نظر خود را پیدا کنید

مدل دستگاه کپی استوک کارتریج مصرفی سرویس شده قابلیت کپی دست دوم قیمت
RICOH Mp2000 1130D بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf  1.800.000
RICOH Mp8001 6110D بله دارای شبکه ، امکان اتصال بی سیم ، امکان پرینت پشت و روی اتومات ، دارای کاغذ کش اتومات adf 8.500.000
RICOH Mp7001 6110D بله دارای شبکه ، امکان پرینت پشت و روی اتومات ، دارای کاغذ کش اتومات adf 7.900.000
RICOH Mp6001 6110D بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات  4.200.000
RICOH Mp5001 841346 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات  3.500.000
RICOH Mp2500 888640 بله امکان پرینت پشت و روی اتومات ، دارای کاغذ کش اتومات adf ، دارای شبکه ، امکان اتصال بی سیم 2.100.000
konica minolta C 452 TN613 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات  5.500.000
konica minolta C 754 TN711 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان کپی پشت و روی اتومات  7.900.000
konica minolta C 654 TN711 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان کپی پشت و روی اتومات  7.300.000
konica minolta C554 TN512 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات   6.900.000
konica minolta C652 TN613 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات   5.800.000
konica minolta TN613 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات   5.200.000
TOSHIBA S 455 T4530 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf 2.900.000
TOSHIBA S 355 T2309 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf 3.300.000
TOSHIBA S 256 T4590 بله امکان پرینت پشت و روی اتومات ، دارای کاغذ کش اتومات adf ، دارای شبکه ، امکان اتصال بی سیم 2.700.000
TOSHIBA S 356 T4590 بله امکان پرینت پشت و روی اتومات ، دارای کاغذ کش اتومات adf ، دارای شبکه ، امکان اتصال بی سیم 3.100.000
TOSHIBA S 456 T4590 بله امکان پرینت پشت و روی اتومات ، دارای کاغذ کش اتومات adf 3.400.000
SHARP 503N MX-500NT بله امکان پرینت پشت و روی اتومات ، دارای کاغذ کش اتومات adf 5.500.000
SHARP 363N MX-500NT بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات   5.100.000
SHARP 502N MX-500GT بله امکان پرینت پشت و روی اتومات ، دارای کاغذ کش اتومات adf 5.200.000
SHARP 283N MX-500GT بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات   3.900.000
SHARP 453N MX-500GT بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات   4.800.000

 

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087