قیمت و تعرفه شارژکارتریج لیزری02188847087

1396/9/20

قیمت مناسب و ارزان شارژکارتریج که تقریبا معادل یک هفتم قیمت کارتریج اصلی و اورجینال میباشد
سرویس و شارژ کارتریج لیزر مشکی توسط کارشناس‌های باتجربه و حرفه‌ای در محل و سایت مشتری در کوتاهترین زمان انجام میشود
تخلیه‌ی کامل تونر باقیمانده داخل کارتریج و ضایعات با دستگاه مخصوص انجام میشود
 سلامت قطعات داخل کارتریج از قبیل درام - مگنت - بلید ... بررسی میشود و در صورت نیاز به تعویض، به شما اعلام خواهد شد
استفاده از بهترین تونرها و رعایت استانداردها ،کارتریج شما با بهترین تونرها و با رعایت استانداردهای لازم فنی و زیست محیطی شارژ می‌شوند.
تحویل کارتریج در محل درخواستی شما در سریع ترین زمان صورت میگیرد
امکان  تحویل کارتریج جایگزین در مدت شارژ و تعمیر در مواقع ضروری وجود دارد
پس از اتمام شارژ کارتریج از آن تست گرفته میشود و برگه تست به شما تحویل داده میشود

قیمت مناسب و ارزان شارژکارتریج که تقریبا معادل یک هفتم قیمت کارتریج اصلی و اورجینال میباشد
سرویس و شارژ کارتریج لیزر مشکی توسط کارشناس‌های باتجربه و حرفه‌ای در محل و سایت مشتری در کوتاهترین زمان انجام میشود
تخلیه‌ی کامل تونر باقیمانده داخل کارتریج و ضایعات با دستگاه مخصوص انجام میشود
 سلامت قطعات داخل کارتریج از قبیل درام - مگنت - بلید ... بررسی میشود و در صورت نیاز به تعویض، به شما اعلام خواهد شد
استفاده از بهترین تونرها و رعایت استانداردها ،کارتریج شما با بهترین تونرها و با رعایت استانداردهای لازم فنی و زیست محیطی شارژ می‌شوند.
تحویل کارتریج در محل درخواستی شما در سریع ترین زمان صورت میگیرد
امکان  تحویل کارتریج جایگزین در مدت شارژ و تعمیر در مواقع ضروری وجود دارد
پس از اتمام شارژ کارتریج از آن تست گرفته میشود و برگه تست به شما تحویل داده میشود

 

قیمت شارژ

قابلیت

مواد مصرفی

نوع دستگاه

مدل کارتریج برای شارژ

15000

2300 برگ

تونر 1200

کارتریج

HP 05A

35000

10000 برگ

تونر 1200

کارتریج

HP 64A

50000

3000 برگ

تونر 1200

کارتریج

HP 26A

15000

1500 برگ

تونر 1005

کارتریج

HP 36A

35000

6000 برگ

تونر 1200

کارتریج

HP 55A

35000

10000 برگ

تونر 1200

کارتریج

HP 90A

15000

2000 برگ

تونر 1200

کارتریج

HP 12A

15000

2500 برگ

تونر 1200

کارتریج

HP 49A

15000

3000 برگ

تونر 1200

کارتریج

HP 53A

15000

2100 برگ

تونر 1200

کارتریج

HP 78A

15000

1600 برگ

تونر 1005

کارتریج

CANON 725

15000

2100 برگ

تونر 1200

کارتریج

CANON 726

15000

2100 برگ

تونر 1200

کارتریج

CANON 728

15000

2400 برگ

تونر 1200

کارتریج

CANON 737

15000

1600 برگ

تونر 1005

کارتریج

canon 712

15000

3000 برگ

تونر 1200

کارتریج

CANON 715

15000

2100 برگ

تونر 1200

کارتریج

CANON 719

15000

2000 برگ

تونر 1200

کارتریج

CANON FX10

15000

2500 برگ

تونر 1200

کارتریج

CANON EP-22

15000

2500 برگ

تونر 1200

کارتریج

CANON EP-26

25000

2000 برگ

تونر 1 کیلویی

کارتریج

SAMSUNG 119

25000

1500 برگ

تونر 1 کیلویی

کارتریج

SAMSUNG 105

25000

1500 برگ

تونر 1 کیلویی

کارتریج

SAMSUNG 101

25000

3000 برگ

تونر 1 کیلویی

کارتریج

SAMSUNG 4200

25000

3000 برگ

تونر 1 کیلویی

کارتریج

SAMSUNG 2010

25000

3000 برگ

تونر 1 کیلویی

کارتریج

SAMSUNG 4521

25000

1100 برگ

تونر 1 کیلویی

کارتریج

SAMSUNG 205

25000

1000 برگ

تونر 1 کیلویی

کارتریج

SAMSUNG 111

 

 

Support@hpcanonstar.com 021-88847087