فروش تونر کارتریج طرح درجه یک کانن با گارانتی تعویض

تاریخ مقاله: 1396/2/8

فروش تونر کارتریج طرح درجه یک کانن با گارانتی تعویض

**در این مجموعه فروش تونر کارتریجهای لیزر مشکی طرح درجه یک پرینترهای لیزری کانن انجام میشود

**تمام تونر کارتریجهای لیزر مشکی طرح کانن مندرج در جدول امکان شارژ مجدد دارند

**تونر کارتریجهای لیزر مشکی کانن دارای گارانتی تعویض میباشد

 

مدل تونر کارتریج لیزر مشکی کنون پرینتر های لیزر مشکی کانن سازگار نوع گارانتی درجه بندی تونر طرح حجم پرینت A4
تونرکارتریج CANON 728

CANON L150, CANON L170, CANON L410, CANON 4730, CANON 4750

CANON 4780,CANON 4890dw, CANON 4420W, CANON 4410, CANON 4430

CANON 4450 , CANON 4550d, CANON 4570dn, CANON 4580dn

گارانتی تعویض دارد درجه یک با کیفیت دارد حدود 2100 برگ
تونرکارتریج CANON 737

CANON 211 , CANON 226DN , CANON 212W , CANON 216N , CANON 217W

CANON 231 , CANON 237w ,CANON 229DW , CANON 232w

CANON 236n , CANON 244dw ,CANON 247DW , CANON 249DW

گارانتی تعویض دارد درجه یک با کیفیت دارد حدود 2400 برگ
تونرکارتریج CANON 725

CANON LBP-6000 , CANON LBP-6020, CANON LBP-6030

CANON LBP-6030w, CANON MF-3010

گارانتی تعویض دارد درجه یک با کیفیت دارد حدود 1600 برگ
تونرکارتریج CANON 726 CANON LBP-6200d , CANON LBP-6200dw, CANON LBP-6230dw گارانتی تعویض دارد درجه یک با کیفیت دارد حدود 2100 برگ
تونرکارتریج CANON 712  CANON LBP-3018, CANON LBP-3050, CANON LBP-3100, CANON LBP-3150 گارانتی تعویض دارد درجه یک با کیفیت دارد حدود 1600 برگ
تونرکارتریج CANON 715 CANON LBP-3310,CANON LBP-3370 گارانتی تعویض دارد درجه یک با کیفیت دارد حدود 3000 برگ
تونرکارتریج CANON 703 CANON LBP-2900, CANON LBP-3000 گارانتی تعویض دارد درجه یک با کیفیت دارد حدود 2000 برگ
تونرکارتریج CANON 708 CANON LBP3300, CANON LBP3360  گارانتی تعویض دارد درجه یک با کیفیت دارد حدود 2500 برگ
تونرکارتریج CANON 713 CANON LBP-3250 گارانتی تعویض دارد درجه یک با کیفیت دارد حدود 2000 برگ
تونرکارتریج CANON 724 Canon 6750 , Canon 6780 , Canon 512X , Canon 515x گارانتی تعویض دارد درجه یک با کیفیت دارد حدود 6000 برگ
تونرکارتریج CANON 039 Canon LBP351x , Canon LBP352x , Canon LBP352dn, Canon LBP351dn گارانتی تعویض دارد درجه یک با کیفیت دارد حدود 11000 برگ
تونرکارتریج CANON FX10

CANON 4350 , CANON 4120, CANON 4130, CANON 4330, CANON 4050

CANON 4010,CANON 4270, CANON 4690, CANON 4370, CANON 4320

گارانتی تعویض دارد درجه یک با کیفیت دارد حدود 2000 برگ
تونرکارتریج CANON EP-22

Canon LBP-1120,Canon LBP-800,Canon Canon LBP-810

Canon LBP-1110,Canon LBP-1110se,Canon LBP-250

گارانتی تعویض دارد درجه یک با کیفیت دارد حدود 2500 برگ
تونرکارتریج CANON EP-26 Canon LBP-1210 گارانتی تعویض دارد درجه یک با کیفیت دارد حدود 2500 برگ
تونرکارتریج CANON EP-25 Canon LBP-1210 گارانتی تعویض دارد درجه یک با کیفیت دارد حدود 2500 برگ
تونرکارتریج CANON EP-27

CANON LBP 3200,CANON LBP 3210,CANON MF3110, CANON MF3112

CANON MF3220,CANON MF3222, CANON MF5630,CANON MF5650, CANON MF3110

گارانتی تعویض دارد درجه یک با کیفیت دارد حدود 2500 برگ

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087