روشهای بالا بردن کیفیت چاپ

تاریخ مقاله: 1397/10/25

روشهای بالا بردن کیفیت چاپ

لازم است این نکته را متذکر شویم اگر چاپ پرینتر شما کمرنگ است به هیچ عنوان نمی توان از طریق تنظیمات کامپیوتر به چاپ با کیفیت رسید. ولی در پرینتر لیزری چهار کاره ، دکمه ای برای بالا بردن رنگ کپی وجود دارد که این تنظیمات نیز تاثیر چندانی ندارد ،عامل اصلی کمرنگی کارتریج است.

اگر دستگاه شما کانن و اچ پی است و بعد از اولین شارژ کمرنگ شده :

    حتما از پودرشارژ با کیفیت بالاتر استفاده کنید
    بلید مگنت (دکتربلید) را تمیز کنید
    درام کارتریج را عوض کنید و از جنس مرغوب استفاده کنید

اگر دستگاه شما برادر و سامسونگ است و بعد از اولین شارژ کمرنگ شده :

    از پودر با کیفیت بالاتر استفاده کنید
    حتما بلید مگنت (دکتربلید) را تمیز کنید

اگر دستگاه شما چاپگری باتوان بالاتر نسبت به پرینترهای خانگی است و بعد از شارژ دوم و یا سوم کمرنگ شده :

    اول بلید مگنت (دکتربلید) را تعویض کنید و از جنس مرغوب استفاده کنید
    اگر با تعویض بلید مگنت  مشکل برطرف نشد درام را عوض کنید و از جنس مرغوب استفاده کنید

با انجام صحیح موارد ذکر شده برای رفع ایراد چاپ کارتریج انواع چاپگرها ، شما می توانید به یک چاپ با کیفیت و مناسب دست پیدا کنید.

Support@hpcanonstar.com 021-88847087