رفع پیغام خطا با کدهای مختلف در پرینتر و چندکاره کانن

تاریخ مقاله: 1396/8/30

رفع پیغام خطا با کدهای مختلف در پرینتر و چندکاره کانن

از آنجایی که دیگر در هر خانه و شرکتی حداقل یک پرینتر وجود دارد و ممکن است گاهی پیغام های خطای مختلف بدهد ، بر آن شدیم تعدادی از این پیغام ها را همراه با دلیل و راهکار آن برای شما عزیزان بیاوریم

Canon Pro900در اینجا ارور ها و خطاهای پرینترکه قابل استفاده برای سایر پرینتر های جوهر افشان کانن است

خطا : چاپ از درب جلو ناقص است

کد خطا :1320

راه حل : کاغذ را در درب جلو به درستی قرار دهید و دکمه Resumel/Cancel را فشار دهید

 ملاحظات : اگر چراغ سبز LED هم روشن باشد به معنای مشکل RAM است و به تعمیر نیاز دارد

 خطا : کاغذ در کاغذکش بالا(ADF) وجود ندارد

کد خطا : 1000

 راه حل : کاغذ را در کاغذکش قرار دهید و Resume را فشار دهید

خطا : گیر کردن کاغذ در کاغذ کش بالا / گیر کردن کاغذ در کاغذ کش جلو

کد خطا : 1305

راه حل: کاغذ گیر کرده را برداشته و دکمه Resume/Cancel را فشار دهید درب جلو را باز کنید

ملاحظات : خطا نشان می دهد که درب جلو در شروع چاپ باز نیست ، یا دریچه جلو در طول چاپ بسته است

خطا: درب پشتی را باز کنید و دکمه Resume/Cancel را فشار دهید

-:کد خطا

راه حل : خطا نشان می دهد که هنگام ارسال کاغذ از درب جلو درب پشتی باز نیست

خطا : جوهر وجود ندارد ، یا در حال اتمام است. کاتریج وجود ندارد

کد خطا :1660/1600

راه حل:کارتریج خالی را جایگزین کنید یا دکمهResume/Cancel را فشار دهید،کارتریج را به درستی قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که چراغ LED تمام کارتریج ها قرمز شده باشد

ملاحظات: فشردن دکمه Resume/Cancel بدون جایگزین کردن کارتریج خطا را از بین می برد اما ممکن است جوهر در طول چاپ تمام شود

خطا: پرینت هد نصب نشده و یا به صورت اشتباه نصب شده است (خطای سنسور دمای پرینت هد) اشکال اطلاعات EEPROM پرینت هد

کد خطا : 1403/1401

راه حل : پرینت هد را به درستی نصب کنید

خطا : دریچه داخلی باز است

کد خطا : 1841

راه حل: دریچه داخلی را ببندید و دکمه Resume/Cancel را فشار دهید

خطا :دریچه داخلی در هنگام چاپ بر روی کاغذ باز شود ( چاپ می تواند ادامه داشته باشد )

کد خطا : 1851

راه حل: درب  داخلی را ببندید و دکمه Resume/Cancel را فشار دهید

خطا : دریچه داخلی در هنگام چاپ بر روی کاغذ باز شود ( چاپ نمی تواند ادامه داشته باشد )

کد خطا : 1856

راه حل: درب داخلی را ببندید و دکمه Resume/Cancel را برای رفع خطا فشار دهید

.کاغذ زیر چاپ در هنگام بروز خطا بدون چاپ اطلاعات باقی مانده خارج می شود سپس چاپ برای صفحه بعدی از سر گرفته می شود

خطا : دو کاتریج از یک رنگ قرار گرفته شده است

کد خطار : 1681

راه حل : کاتریج با رنگ درست را قرار دهید

خطا : کاتریج اشتباه نصب شده

کد خطا : 1680

راه حل : کاتریج را در جای رنگ خودش قرار دهید

خطا: سرریز جوهر

کد خطا : 1700

راه حل: دکمه Resume/cancel را فشار دهید و چاپ را فعال کنید

  ملاحظات : این ارور نشان می دهد که جوهر به زودی سرریز می کند

خطا: دوربین دیجیتالی شما از چه سیستم مستقیم از دوربین به پرینتر پشتیبانی نمی کند

کد خطا : 2001

راه حل : اتصال را قطع کنید

خطا : درب جلو ( که می تواند در دوموقعیت قرار گیرد ) در موقعیت بالایی قرار دارد

کد خطا : 1281

راه حل :درب جلو را پایین بیاورید و دکمه Resume/cancel را فشار دهید

ملاحظات:این خطا نشان می دهد که درب جلو در شروع چاپ از ASF در موقعیت بالا قرار د

خطا : درب جلو ( که می تواند در دو موقعیت قرار گیرد ) در موقعیت بالایی قرار دارد

کد خطا : 1283

راه حل : درب جلو را پایین بیاورید و دکمه Resume/cancel را فشار دهید (کاغذ زیر چاپ در هنگام بروز خطا از دستگاه خارج می شود عملیات چاپ بطور خودکار لغو خواهد شد)

به موقعیت بالا آمده باشد ، ASF ملاحظات : این خطا وقتی نشان داده می شود که درب جلو در حین چاپ از

خطا : درب جلو ( که می تواند در دو موقعیت قرار گیرد ) در موقعیت پایینی قرار دارد

راه حل : درب جلو را پایین بیاورید و دکمه Resume/cancel را فشار دهید (کاغذ زیر چاپ در هنگام بروز خطا از دستگاه خارج می شود عملیات چاپ بطور خودکار لغو خواهد شد)

ملاحظات : این خطا وقتی نشان داده می شود که درب جلو در طول پرینت گرفتن از آن ، پایین آمده باشد

خطا : دستگاه در تنظیم خودکار پرینت هد ناموفق بوده

کد خطا : 2500

راه حل : دکمه Resume/cancel را فشار دهید

اگر در زمان وقوع خطا کاغذ زیر چاپ باشد خطا بعد از خروج کاغذ از دستگاه نمایش داده می شود

 اگر خطا رخ دهدتنظیمات پرینت هد تغییر نمی کند

پس از رفع خطا به وسیله دکمه Resume/cancel تنظیمات خودکار پرینت هد دوباره انجام نخواهد شد

ملاحظات: این خطا وقتی نشان داده می شود که طرح یا عکس موردنظر به علت نبود جوهر یا خارج نشدن جوهر چاپ نمی شود یا هنگامی که مقدار AD سنسور نادرست است

خطا:اندازه کاغذ کوچکتر از حد تعیین شده است

کد خطا : 1063

راه حل : درب جلو را پایین بیاورید و دکمه Resume/cancel را فشار دهید (کاغذ زیر چاپ در هنگام بروز خطا از دستگاه خارج می شود عملیات چاپ بطور خودکار لغو خواهد شد)

ملاحظات :این خطا زمانی رخ می دهد که سایزکاغذی که در پرینتر قرار دادیم کوچکتر از چیزی باشد که در درایو پرینتر انتخاب کردیم ، platen سینی پرینتر ممکن است اتفاق بی      

به عنوان مثال وقتی کاغذ A4 را قرار می دهیم در حالی که A3 در درایور پرینتر انتخاب شده این خطا رخ می دهد

اما اگر کاغذ A3 را قرار دهیم در حالی که A4 در درایور پرینتر انتخاب شده است چاپ انجام می شود

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087