راهنمای خرید کاغذخرد کن مناسب برای  محل فعالیت

تاریخ مقاله: 1396/8/21

راهنمای خرید کاغذخرد کن مناسب برای محل فعالیت

خرید کاغذ خرد کن صنعتی

کاغذ خردکن صنعتی در بانک ها و سازمان ها برای از بین بردن اسناد و مدارک خود مورد استفاده قرار می گیرند. دستگاه کاغذ خرد کن صنعتی برای حجم بسیار بالا استفاده و قیمت بالایی نیز دارد. بهترین برش، برش پودری برای کاغ خردکن صنعتی می باشد.

خرید کاغذ خرد کن اداری

کاغذ خردکن اداری به سه دسته تقسیم می شوند: کاغذ خرد کن کاربری اداری با استفاده کم، کاغذ خرد کن کاربری اداری با استفاده متوسط و کاغذخردکن کاربری اداری با استفاده زیاد یا پرکار مورد استفاده قرار می گیرند. تعداد میزان استفاده برای کاربران کم مصرف حداکثر 100 برگ در روز است برای کاربران با استفاده متوسط بین 3500 تا 14000 برگ در روز است و برای کاربران پر مصرف بیش از 36000 کاغذ در روز می باشد. برای کاغذ خرد کن های اداری بهترین نوع برش به ترتیب عبارتند از : برش نواری یا رشته ای، برش پودری می باشد.


خرید کاغذ خرد کن رشته ای

کاغذ خردکن رشته ای برای کاربران خانگی و اداره های کوچک با حداکثر سه کاربر بسیار مناسب می باشد. برای این دستگاه سایزهای استاندارد که برای دهانه ورود کاغذ خردکن رشته ای رقم 8.75 اینچ که حداکثر 222 میلی متر است در نظر گرفته شده است


خرید کاغذ خرد کن پودری

کاغذ خردکن پودری برای سازمان های دولتی ، شرکت ها و افراد خصوصی که مدارک بسیار مهمی برای از بین بردن دارند مناسب می باشند. برای کاغذ خرد کن پودری تعداد کاربران حداقل 10 کاربر می باشد و مقدار سایزهای استاندارد برای دهانه ورود کاغذ مقدار رقم 9 تا 11 اینچ که 228 تا 280 میلی متر می باشد. برای کاربران صنعتی و حرفه ای بیشتر از 15 اینچ که حدودا 400 میلی متر است و این مقدار برای کاربران خاص در نظر گرفته می شود.

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087