خدمات واحد فنی و تعمیرات پرینتر و چندکاره در ستاره چاپگر جهان نما

تاریخ مقاله: 1396/10/9

خدمات واحد فنی و تعمیرات پرینتر و چندکاره در ستاره چاپگر جهان نما

 • تعویض AC power پرینتر
 • عیب یابی و تعمیر DC Power پرینتر hp
 •  تعویض DC Power دستگاه پرینتر
 • تعمیرات Discharge پرینتر اچ پی
 •  تعویض Discharge چاپگر hp
 • عیب یابی و تعمیر Blank Lamp دستگاه پرینتر
 • تعویض Blank Lamp دستگاه پرینتر
 • عیب یابی و تعمیر DEVELOPER Unit پرینتر اچ پی
 • تعویض DEVELOPER Unit دستگاه پرینتر
 • عیب یابی و تعمیر Dram Unit  چاپگر hp
 • تعویض Dram Unit پرینتر اچ پی
 • عیب یابی و تعمیر Paper Feed Unit پرینتر
 • تعویض Paper Feed Unit دستگاه پرینتر
 • تعمیرات Fusing Unit در واحد تعمیرپرینتر hp
 • تعویض Fusing Unit دستگاه پرینتر
 • عیب یابی و تعمیر MC Charger دستگاه پرینتر / تعویض MC Charger دستگاه پرینتر
 • حل مشکل سایه زدن روی کاغذ برای چاپ پرینتر
 • حل مشکل لک داشتن روی کاغذ پرینتر اچ پی
 • حل مشکل افتادن خط عمودی روی کاغذ پرینتر
 • حل مشکل افتادن خط افقی روی کاغذ پرینتر اچ پی
 • حل مشکل خورده شدن کاغذ پرینتر در مرکز تعمیر پرینتر hp
 • حل مشکل داغ شدن کاغذ پرینتر
 • تست و تنظیم دستگاه با استفاده از نقشه و کد های مربوطه به مدل پرینتر hp
 • تعمیر Scan Unit پرینتر hp
 • عیب یابی و تعمیر Transporter Unit پرینتر اچ پی
 • عیب یابی و تعمیر Paper Stop Unit  پرینتر hp
 • تعمیرات  Optical Unit پرینتر hp
 • عیب یابی و تعمیر SPF پرینتر اچ پی
 • عیب یابی و تعمیر ADF دستگاه پرینتر
 • عیب یابی و تعمیر Duplex دستگاه پرینتر
 • عیب یابی و تعمیر Sorter پرینتر اچ پی
 • عیب یابی و تعمیر Finisher  پرینتر hp
 • عیب یابی و تعمیر Stapler Unit پرینتر اچ پی
 • تعویض Stapler Unit  پرینتر های اچ پی
 • عیب یابی و تعمیر Main Board چاپگر hp
 • تعویض Main Board  پرینتر اچ پی
 • تعمیر AC Power  در واحد تعمیر پرینتر hp
 • پروگرام فوق تخصصی پرینتر اچ پی
 • شارژ و تعویض کاتریج دستگاه های دیجیتال پرینتر
 • آشنایی و سرویس و روش کار سنسور پرینتر اچ پی
 • خواندن و بررسی تخصصی Error Code های دستگاه پرینتر
 • عیب یابی و تعمیر LSU Unitدر پرینتر hp
 • تحلیل جداول کارکرد چاپگر hp
 • ریست کارخانه Reset factory پرینتر اچ پی
 • تعمیر درام پرینتر hp
 • تعویض درام دستگاه پرینتر اچ پی
 • تعمیر چرخ دنده های پرینتر hp
 •  تعویض چرخ دنده های دستگاه پرینتر
 • تعمیر و تعویض انواع قطعات مکانیکی  پرینتر اچ پی
 • تعمیر و تعویض انواع قطعات الکترونیکی پرینتر hp
 • تعمیرات عیوب مربوط به مکانیزم مسیر حرکت کاغذ و ایجاد تصویر در پرینتر hp
 • عیب یابی و تعمیر سیستم هیتر پرینتر hp
 • عیب یابی و تعمیر مسیر خروج کاغذ پرینتر اچ پی
 • عیب یابی و تعمیر بوردهای الکترونیکی پرینتر hp
 • تعمیر دولوپر دستگاه پرینتر
 • تعمیر فیوزینگ دستگاه پرینتر
 • تعمیر درام  در مرکز تعمیر پرینتر hp
 • تعمیر شارژرهای دستگاه پرینتر
 • تعمیر تخصصی برد فرمتر دستگاه پرینتر
 • شارژ پودر سبک و سنگین دستگاه پرینتر در مرکز تعمیر پرینتر hp
 • پروگرام فوق تخصصی پرینتر اچ پی
 • تعمیر و رفع ایراد بر مبنای اصول Service کارخانه ای دستگاه پرینتر
 • استفاده تخصصی از Service Manualدستگاه پرینتر
 • استفاده تخصصی از Parts Guide جهت استخراج Part Number اجزا دستگاه پرینتر
 • بکارگیری پودر جهت پر کردن Tonerدستگاه پرینتر در مرکز تعمیر پرینتر hp

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087