جنرال سرویس پرینترهای لیزری HP , CANON

جنرال سرویس پرینترهای لیزری HP , CANON

1396/8/26

نام نویسنده admin

1سینی چاپگر را بردارید.

2کارتریج تونر را از پرینتر بردارید و آن را روی یک تکه کاغذ قرار دهید تا سطح زیر آن کثیف نشود.

3قسمت های داخلی چاپگر یعنی قسمتی که کارتریج تونر در آن قرار داشت را با استفاده از یک پارچه نرم پاک کنید.

4تمام تکه کاغذها یا تونرهای ریخته شده را پاک کنید.

5همه قسمت های غلطک به جز غلطک انتقال که اسنفنجی است را پاک کنید.

6اگر برس پرینتر دارید، آینه داخلی را با آن تمیز کنید. در غیر این صورت آینه را لمس نکنید. کارتریج تونر را دوباره داخل اسلاتش قرار دهید.

نکات
• قبل از شروع این کار حتما پرینتر را خاموش کرده و کابل برق آن را بکشید.
• پیش از شروع باید نکات کلی در مورد تمیز کردن دستگاه های برقی را بدانید.
• هرگز هیچ نوع مایعی چه آب چه ماده تمیز کننده را رویی پرینترتان اسپری نکنید. در عوض یک تکه پارچه را خیس کرده و از آن برای تمیز کردن پرینتر استفاده کنید.

هشدارها
• بعضی از تونرها، بخصوص تونرهای رنگی می توانند باعث آسیب رسیدن به بدن شوند. پس حتما هنگام تمیز کردن چنین پرینتری از دمنده ای که حاوی فیلتر میکرو تونر است استفاده کنید. همچنین حتما لباس محافظ بپوشید.

مقالات مرتبط

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087