ایرادات مربوط به خرابی تونر کارتریج

تاریخ مقاله: 1397/2/3

ایرادات مربوط به خرابی تونر کارتریج

بعد از پرینت در برگه کاغذ از بالا به سمت پایین ابری از سیاهی دیده میشود:
دلیل: پر شدن سطل آشغال (Recycle Bin) کارتریج

    بعد از پرینت خطوط افقی پر رنگی در سطح کاغذ دیده میشود:

دلیل: کارتریج

بعد از پرینت گرفتن بخشی از کاغذ سفید میماند:
دلیل: شارژ نادرست کارتریج

    بعد از پرینت گرفتن در لبه های کاغذ قسمتهای زیادی به شکل حاشیه سیاه میشود:

دلیل: واشرهای سر مگنت کارتریج

بعد از انجام عمل پرینت در کاغذ چاپ شده کاراکترها سایه دارند:
دلیل: کثیفی پرینتر یا قاطی شدن پودر

    بعد از پرینت گرفتن نقاط پرینت گرفته شده یکسان دیده نمیشوند، بعضی نقاط پر رنگ و بعضی نقاط کمرنگ دیده میشوند:

دلیل: قاطی شدن پودر، خرابی مگنت

بعد از پرینت گرفتن کاغذ پرینت شده کاملاً سفید است:
دلیل: خود پرینتر (لیزر، سنسور)، کارتریج(نقاط اتصال)

    بعد از پرینت کاغذ صفحه کاغذ سیاه میباشد:

دلیل: نقاط اتصال (داخل پرینتر)

بعد از انجام عمل پرینت خطوط عمودی تیره رنگی را مشاهده میکنید:
دلیل: کارتریج(درام، بلید، فوم رول)

    بعد از پرینت پس زمینه کاغذ تیره میباشد (یعنی جاهایی که باید سفید باشد کدر میشود):

دلیل: پرینتر کثیف شده، کارتریج

همزمان تعدادی کاغذ وارد پرینتر میشود:
دلیل: کاغذها را باید بادگیری کرد که الکتریسیته ساکن آنها از بین برود.

    بعد از عمل پرینت یکسری نقاط تیره رنگ به شکل تکراری از بالا به سمت پایین روی کاغذ دیده میشود:

دلیل: کارتریج

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087