آشنایی با چند خطای پرینتر و چندکاره

تاریخ مقاله: 1396/2/9

آشنایی با چند خطای پرینتر و چندکاره

    10.XX.YY SUPPLIES MEMORY ERROR

این ارور در ارتباط با چیپ کارتریج است و نشان می دهد که چیپ کارتریج یا خود کارتریج اصل نمی باشد. ولی با تایید و زدن دکمه   OK دستگاه به کار خود ادامه میدهد.

    11.XX Internal Clock Error ERROR

این ارور معمولا زمانی که  دستگاه روی تاریخ و ساعت تنظیمی خطایی ببیند نمایش داده میشود و با تنظیم زمان و تاریخ رفع میشود . در صورتی که چندین بار نمایش داده شود باید باطری روی فورمتر را عوض کرد

    13.XX.YY JAM IN TOP COVER AREA
    13.01, 13.03 JAM IN TRAY (X)
    13.06 and 13.12 JAM INSIDE REAR DOOR
     13.10.00 FUSER JAM

این خطاها زمانی ظاهر می شوند که  که کاغذ در داخل دستگاه در نواحی مختلف گیر کرده باشد. با درآوردن کارتریج و در آوردن کاغذ داخل دستگاه مشکل رفع می شود البته گاهی از اوقات یکی از سنسورها به واسطه ریختن تونر در داخل سنسور و کور شدن آنها نیز این پیغام به نمایش در می آید که با تمیز کردن و باد گرفتن دستگاه مشکل رفع میشود.

    41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY XX For help press ?

این خطا وقتی ظاهر می شود که دستگاه طول کاغذ را بیشتر از طول تعریف شده در paper setup تشخیص دهد و یا اگر کاغذ به دلیلی دیر از دستگاه خارج شود پرینتر تصور میکند طول کاغذ زیاد است همینطور با دیر آزاد شدن اهرم سنسورها این اتفاق می افتد.

    50.X FUSER ERROR For help press ?

پیغام خطا مربوط به خرابی فیوزینگ میباشد با اعداد مختلفی که به جای حرف ایکس قرار میگیرد به نقطه خراب در فیوزینگ اشاره میشود.

    51.XY PRINTER ERROR For help press ?

این ارور مربوط به لیزر اسکنر است و با قرار گرفتن عدد 1 به جای ایکس معنی خرابی بیم لیزر میباشد و عدد 2 به معنی خرابی موتور لیزر اسکنر میباشد.

    52.XY PRINTER ERROR For help press?

این ارور مربوط به لیزر اسکنر است.
- See more at: https://heptak.com/HeptakNews/hp-errors#sthash.XJ2i2gU4.dpuf

تگ ها

Support@hpcanonstar.com 021-88847087